De kliniska dietisterna återfinns idag inom en mängd olika områden och arbetsuppgifterna kan variera. Men den gemensamma nämnaren är kost och nutrition. Rådgivning och nutritionsbehandling är centrala begrepp i dietistens verksamhet.
Dietisterna arbetar på sjukhus och vårdcentraler, inom livs- och läkemedelsindustrin, företagshälsovården och på hälsohem. Dietisten håller föredrag för patientföreningar och intresseorganisationer. Allt fler etablerar sig idag som kostkonsulter åt företag, organisationer och myndigheter.

Dietistaktuellt är den enda tidskrift som når samtliga dietister i Sverige. Men tidningen distribueras också till kostekonomer, centralkök, storkök och storhushållsansvariga samt ekonomiföreståndare och kostchefer. På den kliniska sidan får – utöver dietister – läkare och sjuksköterskor inom området nutrition tidskriften, liksom BVC och vårdcentraler

För ytterligare information läs vår annonspolicy samt uppgifter upplagan.

Annonsuppgifter 2019

Senaste numret?
Är du nyfiken på innehållet i det senaste utkomna numret av Dietistaktuellt? Här presenterar vi ett axplock av innehållet.
Uppskattad artikelserie
Dietistaktuellt har sammanställt ett antal uppskattade artikelserier. Först ut är Nutritionsbehandlingsprocessen, men fler är på gång. Så häng på!
Tidigare nummer
Saknar du ett tidigare nummer av Dietistaktuellt? Lugn, vi har alla nummer från och med 2008 i digital form här på sajten.

Produktion

Redaktör - Magnus Forslin
Producent - STODAB
Annonsackvisitör - Tanja på Adviser AB

Administration

Ekonomi - Charlotte Dunder
Prenumeration - Beställ här!

Kontakt

Kontaktuppgifter
Kontaktformulär för frågor, synpunkter, adressändringar m.m.