Dietistaktuellts upplagesiffror (2018-01-01)

Dietistaktuellt har under åren ökat sin upplaga betydligt. Tidningsstatistik (TS) I december 2017 gjordes den senaste revisionen, och upplagan fastställdes då till 5.900 ex / nummer

Fördelningen är:
• Dietister (och dietiststuderande) 1.850
• Kostekonomer, kostchefer, ekonomiföreståndare och storkök 2.300
• Övriga, bl a nutritionssköterskor, läkare, BVC och vårdcentraler 1.800

Dietistens roll
Kostens betydelse för hur vi mår har under senare år fått en dramatiskt ökad uppmärksamhet. Dietistaktuellt har som sitt ansvar att hjälpa dietisten i arbetet.
Uppskattad artikelserie
Dietistaktuellt har sammanställt ett antal uppskattade artikelserier. Först ut är Nutritionsbehandlingsprocessen, men fler är på gång. Så häng på!
Tidigare nummer
Saknar du ett tidigare nummer av Dietistaktuellt? Lugn, vi har alla nummer från och med 2008 i digital form här på sajten.

Produktion

Redaktör - Magnus Forslin
Producent - STODAB
Annonsackvisitör - Tanja på Adviser AB

Administration

Ekonomi - Charlotte Dunder
Prenumeration - Beställ här!

Kontakt

Kontaktuppgifter
Kontaktformulär för frågor, synpunkter, adressändringar m.m.