1. Skriv i aktiv form framför passiv. (passivt används endast vid behov av betoning). Ex ”Patientens hälsa befordrades inte av parenteral nutrition”, jämfört med ”Parenteral nutrition befordrade inte patientens hälsa”.
 2. Undvik negationer. I synnerhet dubbelnegationer. Ex: ”Patienten hade inte upphört sluta med det näringsintag hon aldrig hann påbörja”.
 3. Skriv konkret, om du kan utan att förlora i innehåll. Texten blir inte ”finare” för att man använder abstrakta begrepp. Skrytfenorna slår ofta tillbaka på texten eftersom det pretentiösa står ut och tar utrymme från innehållet. Läsaren tappar då lätt koncentration och intresse.
 4. En tanke – en mening. En tankekedja – ett stycke.
 5. Krångla inte ihop meningarna
  • Variera längden på meningarna (en kort där, en lång här, ger rytm). Men max 10-15 ord per mening.
  • Undvik inskjutna bisatser i synnerhet mellan subjekt och verb.
  • Undvik att spetsställa meningar, dvs att man omotiverat flyttar fram satsdelar till början av en meningen. Rak ordföljd är nästan alltid att föredra, dvs subjekt, predikat och objekt.
 6. Använd imperfekt när studiearbetet presenteras (tillvägagångssätt och resultat). Använd presens när du refererar till aktuell kunskap, gällande uppfattningar och när du drar slutsatser av ditt eget arbete.
Tidigare nummer
Saknar du ett tidigare nummer av Dietistaktuellt? Lugn, vi har alla nummer från och med 2008 i digital form här på sajten.
Lediga jobb
Letar du efter nytt spännande jobb? Vi har länkarna till aktuella jobbsökarsajter.
Prenumerera
Önskar du få Dietistaktuellt direkt i brevlådan? En ettårs prenumeration (6 nummer) kostar 295 kronor.

Kontakt

Kontaktuppgifter
Kontaktformulär för frågor, synpunkter, adressändringar m.m.

Administration

Ekonomi - Charlotte Dunder
Prenumeration - Beställ här!

Produktion

Redaktör - Magnus Forslin
Producent - STODAB
Annonsackvisitör - Tanja på Adviser AB