Dietistaktuellt tar time-out. Enter Dietisten.

Efter en obruten utgivning under 28 år gör Dietistaktuellt ett avbrott på obestämd tid. DRF:s styrelse 2019/20 har fattat beslut om att göra ett ”omtag” av förbundets kommunikativa plattform, vilket bl a berör förbundets hemsida, nyhetsbrev och tidskrift. I syfte att uppdatera plattformen har man anlitat den växjöbaserade PR-byrån GoBrave, som sedan tidigare är engagerade i förbundets ”visionsarbete”.

Under de senaste 25 åren har Dietistaktuellt producerats och givits ut helt kostnadsfritt av förlaget och produktionsbolaget STODAB. Denna service upphör vid årsskiftet.

Produktionsbolaget lanserar nu tillsammans med dietister och nutritionister med ett starkt engagemang i vetenskap och evidens, istället tidskriften Dietisten.

Dietisten är en helt oberoende tidskrift med det överordnade syftet att presentera ofiltrerad, konsekvensneutral information, utan politiska, organisatoriska, kommersiella eller andra vinklande hänsyn. Innehållet skall givetvis äga hög angelägenhetsgrad för Dietistaktuellts tidigare läsare, som också kommer att känna igen sig i den nya tidskriften. Här finner du aktuell forskning, reportage, porträtt, nyheter, kåserier men även en fri debatt om aktuella och angelägna frågor. Skillnaden är att Dietisten kommer att bli en modernare produkt, inte minst avseende formgivningen. Där ett nytt koncept tagits fram.

Målgruppen är Sverige alla legitimerade dietister, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer/kostekonomer, logopeder och även läkare med intresse för kost, nutrition och hälsa.

Har du redan anmält dig?

För att du inte skall stå utan tidskrift kan du just nu erhålla Dietisten helt kostnadsfritt om du har akademisk utbildning inom kost, nutrition eller hälsa. Erbjudandet gäller även studenter inom området. För att inte gå miste om den första utgåvan behöver vi din anmälan före den 15 januari.