Dietistaktuellt tar time-out

Tidskriften Dietistaktuellt gör en paus. Styrelsen för Dietisternas Riksförbund 2019/20 har fattat beslut om att göra ett ”omtag” av förbundets kommunikativa plattform, vilket bl a berör förbundets hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och tidskrift. Riktlinjerna för denna nya strategi kommer att dras upp under DRF:s Årsmöte i samband med förbundets kongress 26-27 mars på Scandic Star i Sollentuna.

Under de senaste 25 åren har Dietistaktuellt producerats och givits ut kostnadsfritt av förlaget och produktionsbolaget STODAB.  Produktionsbolaget har i början av 2020 tillsammans med dietister och nutritionister med ett starkt engagemang i den vetenskapliga metoden, lanserat tidskriften Dietisten.

Dietisten är en oberoende tidskrift med syfte att presentera konsekvensneutral och vetenskapligt baserad information inom området kost, nutrition och hälsa, utan vinklande hänsyn. Tidskriften har strukturerats och komponerats med den legitimerade dietisten som läsare, men även andra målgrupper kommer att ha behållning av den – såsom nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer/kostekonomer, logopeder, liksom läkare med intresse för kost, nutrition och hälsa. Den breda sammansättningen av läsare kommer förhoppningsvis att bidra till att olika perspektiv på angelägna frågor inom området kan behandlas.

Har du anmält dig?

Du kan just nu erhålla Dietisten helt kostnadsfritt om du har, eller är på väg att skaffa en akademisk utbildning inom området kost, nutrition eller hälsa. Erbjudandet gäller även studenter inom området.

Vidare frågor om Dietistaktuellt och Dietisten

Om du har några frågor rörande tidskrifterna kan du kontakta DRF eller STODAB direkt. Du kan först se om du finner svaret på din fråga på DRF:s sida om ny kommunikationsstrategi och Dietistaktuellt eller på Dietistens Q&A-sida

Du kan läsa tidigare utgåvor av Dietistaktuellt på denna webb-plats.

Dietistaktuellt har skiftat utseende under åren. Ett axplock från 1991–2019. Klicka på ”Digitala utgåvor” ovan för att läsa Dietistaktuellt 2014-2019 (sidan uppdateras).