Nominera till Naturvetarnas stipendium

Naturvetarnas stipendium för förtjänstfulla insatser för naturvetares villkor delas ut i samband med Naturvetarnas kongress i november 2009. Samtliga medlemmar i Naturvetarna har rätt att nominera stipendiater. Sista dag för nominering är den 18 september 2009.Läs mer på Naturvetarnas hemsida.