Årets första nummer handlar om pediatrik

Årets första utgåva har tema pediatrik. Naturligtvis ägnas en viss del av numret åt barnfetma. Dietisterna Paulina Nowicka och Anna Ek för en utförlig diskussion kring beteendemodifiktion, dvs möjligheten att påverka och förändra mat- och motionsvanor hos barn. Just nu befinner sig detta område i en intressant utvecklingsfas och som en del i ett större behandlingsperspektiv, där fler komponenter ingår.