Nummer 2.12 är ute nu, tema Diabetes & Obestias

I slutet av 2011 publicerade Socialstyrelsen en mycket uppmärksammad skrift riktad framför allt till diabetesvården: Kost vid Diabetes. Det kanske mest iögonfallande med myndighetens vägledning var att man inte presenterade en eller två olika dieter, utan fyra stycken däribland ”GI-kost”. Läs mer om Kost och Diabetes och initierade recensioner av skriften i detta nummer av Dietistaktuellt.