Artikelserien om NCP kompletterad

Den omtyckta artikelserien om Nutritionsbehandlingsprocessen är nu kompletterad med ytterligare fyra artiklar:

Nutritionsbehandlingsprocessen, ett helt nytt sätt att tänka, artikel från DA#2.11.
Rapport från DRF:s kongress 4-5 april 2011, artikel från DA#3.11.
Utvärdering av NCP/IDNT-implementering, artikel från DA#5.11.
Norrländska dietister introduceras för ny internationell metod och terminologi, atikel från DA#6.11.

Övriga artiklar om Nutritionsbehandlingsprocessen når du här.