Dietist efterlyses till pilotprojekt på Karolinska (Huddinge)

MIND-AD-MINI är ett pilotprojekt med multimodal intervention; fysisk aktivitet, minnesträning, kostrådgivning, enskilt och i grupp, till äldre personer med mycket tidig Alzheimer’s sjukdom. Efter pilotstudien räknar vi med att fortsättning följer! Du jobbar i en multiprofessionell grupp och får vara med i en unik studie. Har du frågor om anställning och projekt kontakta Gerd Faxén Irving (gerd.faxen.irving@ki.se) och/eller Charlotta Thunborg (Charlotta.thunborg@ki.se)