Artikelserie

Här kan du ladda ned några av de artikelserier som förekommit i Dietistaktuellt.

Nutritionsbehandlingsprocessen

Del I – Nutritionsbehandlingsprocessen, en ny arbetsmodell för dietisten [#3.10]
Del II – NCP vässar dietistens nutritionsbehandling [#4.10]
Del III – Harmonizing the Future Trough the Nutrition Care Process
and International Dietetics and Nutrition Terminology
  [#6.10]
Del IV & V – Internationell dietetik och nutritionsterminologi samt Examensarbete, Stina Franzén [#1.11]
Del VI – Nutritionsbehandlingsprocessen, ett helt nytt sätt att tänka [#2.11]
Del VII – Rapport från DRF:s kongress 4-5 april 2011 [#3.11]
Del VIII – Utvärdering av NCP/IDNT-implementering [#5.11]
Del IX – Norrländska dietister introduceras för ny internationell metod och terminologi [#6.11]
Del X – The use of a standardized language among dietitians in Europe [#1.12]
Del XI – Så implementerar vi NCP/IDNT [#4.12]
Del XII – Studiebesök för att lära mer om NCP [#5.12]
Del XIII – Nu enklare att använda IDNT-manualen! [#6.12]
Del XIV – DRF:S Användarkonferans del I [#6.12]
Del XV – DRF:S Användarkonferans del II [#1.13]
Del XVI – NCP och IDNT i undervisningen [#3.13]
Del XVII – Diet-NCP-Audit [#5.13]
Del XVIII – IDNT har blivit eNCPT [#1.15]
Del XIX – Dietetic documentation [#2.16]
Del XX – Using The Nutrition Care Process: Critical Thinking Vignettes From Eight Clinical Cases [#5.16]
Del XXI – 17th International Congress of Dietetics [#1.17]
Del XXII – Rapport från användarkonferenser om Nutritionsbehandlingsprocessen [#3.17]
Del XXIII – Olika förutsättningar för implementering av NCP – en utmaning att ta hänsyn till [#4.17]
Del XXIV – Viktiga steg i implementeringen av Nutritionsbehandlingsprocessen och dess terminologi i Sverige [#4.17]
Del XXV – Gayane Sarkisian – svensk dietist med tidig erfarenhet av NCP i USA [#4.18]

Del XXV – Ledare: Hur långt har vi kommit i implementeringen av Nutritionsbehandlingsprocessen i Sverige? [# 5.18]

Del XXVI – Så här implementerar vi NCP [# 5.18]

Nutritionsöverenskommelsen

Nutritionsöverenskommelsen

SÄRNÄR

Del I – Något om SÄRNÄR och förskrivning  [#2.10]
Del II – Omstruktureingsbolaget & SÄRNÄR  [#3.10]
Del III – SÄRNÄR ett system i limbo  [#6.10]
Del IV – SÄRNÄR i Västra Götaland  [#1.11]
Del V – SÄR-NÄR på väg att avskaffas  [#6.11]

För dig som är egen företagare –
”Skall jag fakturera med eller utan moms?”

Moms del I  [#6.11]
Moms del II  [#1.12]
Moms del III  [#2.12]