Annonsera

De kliniska dietisterna återfinns idag inom en mängd olika områden och arbetsuppgifterna kan variera. Men den gemensamma nämnaren är kost och nutrition. Rådgivning och nutritionsbehandling är centrala begrepp i dietistens verksamhet.
Dietisterna arbetar på sjukhus och vårdcentraler, inom livs- och läkemedelsindustrin, företagshälsovården och på hälsohem. Dietisten håller föredrag för patientföreningar och intresseorganisationer. Allt fler etablerar sig idag som kostkonsulter åt företag, organisationer och myndigheter.

Dietistaktuellt är den enda tidskrift som når samtliga dietister i Sverige. Men tidningen distribueras också till kostekonomer, centralkök, storkök och storhushållsansvariga samt ekonomiföreståndare och kostchefer. På den kliniska sidan får – utöver dietister – läkare och sjuksköterskor inom området nutrition tidskriften, liksom BVC och vårdcentraler

För ytterligare information läs vår annonspolicy.

2020

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2020 [pdf]
Temanummer
1. Pediatrik
2. Obesitas/Diabetes
3. Mikronutrienter
4. Allergi/Celiaki
5. Geriatrik EN & PEN
6. Livsmedel

Kontakta
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: charlotte.dunder@stodab.se