Upplaga

Dietistaktuellts upplagesiffror (2018-08-01)

Dietistaktuellt har under åren ökat sin upplaga betydligt. Tidningsstatistik (TS) I juli 2018 gjordes den senaste revisionen, och upplagan fastställdes då till 5.900 ex / nummer

Fördelningen är:
• Dietister (och dietiststuderande) 1.850
• Kostekonomer, kostchefer, ekonomiföreståndare och storkök 2.300
• Övriga, bl a nutritionssköterskor, läkare, BVC och vårdcentraler 1.800