Vart femte barn rapporterar en matöverkänslighet, många saknar en korrekt diagnos

Rapporterad födoämnesöverkänslighet är vanligt bland skolbarn i Norrbotten, visar en avhandling från Umeå universitet. Barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet hade inte sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som åt normalkost. Även om en födoämnesprovokation som genomförts i studien visade att många barn skulle kunna återintroducera livsmedlet, var rädsla för … Läs merVart femte barn rapporterar en matöverkänslighet, många saknar en korrekt diagnos

Patienter med glutenintolerans får kontantbidrag i stället för recept på livsmedel

Från 2017 inför Region Örebro län ett kontantstöd till patienter med glutenintolerans som fyllt 16 år. Stödet kommer att vara på 1 200 kronor per år. Samtidigt upphör förskrivning av glutenfria livsmedel till celiakipatienter över 16 år. Det beslutade regionstyrelsen i dag. Beslutet är en följd av tidigare utredningar och en ny översyn över hur … Läs merPatienter med glutenintolerans får kontantbidrag i stället för recept på livsmedel

Nya rön om introduktion av gluten

Nya forskningsresultat pekar på att det viktigaste för att minska risken för glutenintolerans är att långsamt vänja spädbarn vid små mängder gluten. Däremot har tidpunkten för introduktion inte så stor betydelse och inte heller att gluten introduceras under samtidig amning. Livsmedelsverket går nu igenom forskningen närmare och ser om vi behöver justera eller förtydliga våra nuvarande … Läs merNya rön om introduktion av gluten

Felaktig reglering av nervceller kan orsaka en livshotande allergiliknande reaktion

En stor del av jordens befolkning är allergiska mot ämnen i omgivningen till exempel pollen, födoämnen och insektsgift. För en del personer leder den allergiska reaktionen till ett livshotande tillstånd med en så kallad anafylaktisk chock. När ett allergiframkallande ämne kommer in i vår kropp detekteras det av antikroppar som sedan binder till immunceller. Dessa … Läs merFelaktig reglering av nervceller kan orsaka en livshotande allergiliknande reaktion

Skolstart – så kan vi hjälpa barn med allergi

Den här veckan är det skolstart för många barn, för en del är det den allra första skoldagen. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. För barn med svårare allergier kan anpassningar i skolmiljön behöva göras. På sajtenAllergiiskolan har Astma- och Allergiförbundet samlat information med många tips och råd inför … Läs merSkolstart – så kan vi hjälpa barn med allergi

Kopplingen mellan typ 1-diabetes och celiaki

Omkring en tiondel av alla patienter med typ 1-diabetes får förr eller senare också celiaki (glutenintolerans). Men förekomsten av dessa autoimmuna sjukdomar varierar mellan olika länder på ett sätt som tycks ha inte bara med arv utan också med miljö att göra. Sverige har t.ex. mycket fler fall av båda sjukdomarna än Danmark, kanske pga … Läs merKopplingen mellan typ 1-diabetes och celiaki