Tydlig viktminskning vid vagusnervstimulering

Tydlig viktminskning vid vagusnervstimulering Minskat matintag med 30 procent och tydlig viktnedgång – det blev resultaten när försöksdjur genomgick så kallad vagusnervstimulering i studier vid Sahlgrenska akademin. Forskningen ger också en bättre bild av hur metoden verkar i kroppen. – På sikt är det här absolut ett alternativ för patienter med övervikt som kanske inte … Läs merTydlig viktminskning vid vagusnervstimulering

Tid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

Ett år av återkommande dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation för de äldre, bland annat avseende dukning, servering, ljudnivå och social interaktion mellan personal och brukare. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Hos vissa av de äldre som bodde på de aktuella äldreboendena påverkades minnesförmågan positivt. I ett … Läs merTid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

KOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är mer underviktiga än friska. KOL drabbar betydligt oftare kvinnor än män och problem med undervikt är också betydligt svårare hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Förbättrade kunskaper om hur KOL påverkar energiförbrukningen kan ge dietister bättre möjligheter att hjälpa inte minst kvinnliga patienter att förbättra sitt … Läs merKOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

Ärftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med ADHD oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Därför är det viktigt att ADHD behandlas tidigt och att insatser sätts in för att förebygga att individen utvecklar dessa tillstånd senare i livet. I en avhandling från Lunds universitet visas att funktionsnedsättningen ADHD (eng. attention deficit … Läs merÄrftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Avhandling: Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet

Syftet med Gustav Olssons avhandling ”Studies of physical activity in the Swedish population” är att studeravuxna svenskars fysiska aktivitet, kondition, hälsa och livsstil. En enkät för att mäta olika nivåer av fysisk aktivitet utvärderades och dessutom utvärderades om självskattad livskvalitet förändrades hos överviktiga män och kvinnor i åldern 67-68 år om de fick Fysisk aktivitet … Läs merAvhandling: Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet

Leucin viktigaste aminosyran

I William Aprós avhandling undersöks hur aminosyror påverkar effekten av ett styrketräningspass och hur kombinationsträning (uthållighet plus styrketräning i samma pass) påverkar anpassningen till styrketräning. William Apró är doktorand på GIH, utbildad näringsfysiolog med ett stort intresse för idrottsnutrition. – Resultatet visar att den grenade aminosyran leucin har stor påverkan på muskelbyggnad och att konditionsträning … Läs merLeucin viktigaste aminosyran