Malin Skinnars Josefsson försvarar i dag sin avhandling: Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care

Avhandlingen fullständiga namn: ”Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care The Progress of National Actions and their Local Interpretations” Disputationen äger rum kl 13.15 i sal A1:111a på BMC, Husargatan 3, Uppsala. Opponent:  Docent Anne Marie Beck från Metropol, Köpenhamn Avhandlingen finns att ladda ned här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1197748/FULLTEXT01.pdf

Ny dryck håller blodsockret i schack

Livsmedelsforskare i Lund har upptäckt att det är hälsosamt att få i sig små mängder krom och vissa aminosyror före maten. Varför? Jo, denna blandning utspädd i vatten dämpar rejält den blodsockerstegring som uppstår när man äter. Nu hoppas de att drycken – som smakar som vanligt mineralvatten – ska kunna konkurrera med läskedrycker och … Läs merNy dryck håller blodsockret i schack

Vart femte barn rapporterar en matöverkänslighet, många saknar en korrekt diagnos

Rapporterad födoämnesöverkänslighet är vanligt bland skolbarn i Norrbotten, visar en avhandling från Umeå universitet. Barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet hade inte sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som åt normalkost. Även om en födoämnesprovokation som genomförts i studien visade att många barn skulle kunna återintroducera livsmedlet, var rädsla för … Läs merVart femte barn rapporterar en matöverkänslighet, många saknar en korrekt diagnos

Viss probiotika ger kortvarig effekt på ämnesomsättningen

I djurförsök har en viss probiotika – Lactobacillus F19 – visat sig minska risken för övervikt. Nu har Frida Karlsson Videhult vid Umeå universitet avslutat en av de första studierna på spädbarn som fått denna typ av probiotika. Resultaten visar att barnens nivåer av vissa fettsyror sjönk under behandlingsperioden. Däremot sågs ingen skillnad i tillväxt, … Läs merViss probiotika ger kortvarig effekt på ämnesomsättningen