Studie om IBS väcker nya frågor – forskare söker svar i tarmarnas svarta låda

I en ny studie om IBS fick patienter en transplantation med avföring – en grupp fick feces från en frisk donator och en grupp fick sitt eget. Resultaten visar att patienter i båda grupperna mår bättre efter behandlingen. Något som förvånar forskarna vid Örebro universitet.   –Det var inte vad vi väntade oss. Gruppen som … Läs merStudie om IBS väcker nya frågor – forskare söker svar i tarmarnas svarta låda

Kombinerad behandling bör ges vid tarmstörningen IBS

Ju fler avvikelser i tarmens och hjärnans funktion en person med IBS har, desto svårare symptom ger den funktionella tarmstörningen, och desto mer negativt påverkas det dagliga livet. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin, som tyder på att patienter med IBS bör få behandlingar som riktas mot olika avvikelser samtidigt, både för att förbättra … Läs merKombinerad behandling bör ges vid tarmstörningen IBS

Kostfiber kan bli broms för typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes-patienter har färre bakterier som gör smörsyra i tarmen. Nu ska forskare undersöka hur kostfiber kan stimulera tillväxten av sådana bakterier – i tjocktarmen hos personer som är i förstadiet till sjukdomen. Visionen är livsmedel som hindrar sjukdomen innan den bryter ut. Kan smörsyra bidra till att personer i riskgruppen för typ 2-diabetes slipper … Läs merKostfiber kan bli broms för typ 2-diabetes

Kostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

Likt patienter med Crohns sjukdom har äldre människor med magproblem en tarmbarriär som inte fungerar optimalt. Men kostfibrer kan stärka tarmbarriären och skulle på så sätt kunna motverka mag- tarmproblem. Det visar John-Peter Ganda Mall i sin avhandling i biomedicin vid Örebro universitet. Tarmbarriärens funktion kan liknas vid ett filter. Den ska skydda mot skadliga … Läs merKostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

IBS-tarm reagerar annorlunda på bakterier

Tarmslemhinnan från personer med tarmsjukdomen IBS är mer genomsläpplig för bakterier än frisk tarm, enligt en ny studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology, är den första som gjorts på IBS med levande bakterier. IBS, en förkortning av engelskans irritable bowel syndrome, är en störning i tarmens funktion. … Läs merIBS-tarm reagerar annorlunda på bakterier

Stora förändringar i bakteriefloran hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar

Patienter med svåra tarmsjukdomar har stora förändringar i bakteriefloran. Det visar en ny studie, publicerad i Nature Microbiology. Jonas Halfvarson, forskare i medicin vid Örebro universitet, konstaterar att den varierar från att vara hälsosam till att vissa goda bakterier nästan försvinner helt. Forskarna har identifierat ett ”healthy plane”, baserat på bakteriefloran hos friska individer och … Läs merStora förändringar i bakteriefloran hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar