Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

En studie från Uppsala universitet har visat att huruvida du lagrar ditt fett runt midjan eller på låren påverkas av genetiska faktorer. Denna effekt är också mycket mer tydlig hos kvinnor jämfört med män. I studien, som publiceras i Nature Communications, tittade forskarna på fördelningen av fett hos nästan 360 000 frivilliga deltagare. – Vi … Läs merGenerna påverkar var fettet lagras på kroppen

Farfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen

Farfäders tillgång på mat under uppväxten har samband med dödligheten hos de manliga barnbarnen. Det visar en stor svensk studie som spänner över tre generationer. Förklaringen tros vara epigenetisk – att miljöfaktorer påverkar våra geners uttryck. Studien, som är gjord av forskare från bland annat Stockholms universitet, visar att om farfar som pojke upplevde riklig … Läs merFarfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen

Har upptäckt protein som skyddar mot mättade fetter

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt proteiner som är specifikt nödvändiga för att hantera kost som innehåller mättade fetter. Fett är viktigt för människokroppen, inte bara som ett sätt att lagra energi, utan också som viktig byggsten. Och varje membran som omger cellen och dess inre organeller, består främst av fett. Men alla fetter är … Läs merHar upptäckt protein som skyddar mot mättade fetter

Genernas effekt påverkas av vår livsstil

Vi vet att såväl livsstil som gener påverkar risken för övervikt. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskare att genernas effekt på risken för övervikt inte är statisk utan påverkas av vår livsstil. Resultaten från studien är publicerade i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics. I den aktuella studien har forskarna undersökt hur genetiska … Läs merGenernas effekt påverkas av vår livsstil

Genterapi som skyddar mot viktökning och insulinresistens hos möss

Viktuppgången uteblev, trots större energiintag, och insulinkänsligheten ökade. Det är resultat av försök på möss som via genterapi getts förhöjda nivåer av proteinet BMP4 i en studie vid Sahlgrenska akademin, publicerad i Cell Reports. – Genom att öka BMP4 så kan vi öka förbränningen, men detta ser vi bara hos initialt smala möss. Tjocka möss … Läs merGenterapi som skyddar mot viktökning och insulinresistens hos möss

Tedrickande kan leda till epigenetiska förändringar hos kvinnor

Epigenetiska förändringar är kemiska modifieringar av DNA:t som slår av eller på våra gener. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskare att tedrickande hos kvinnor leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics. Idag vet vi att den … Läs merTedrickande kan leda till epigenetiska förändringar hos kvinnor