B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS. Studien visar hur förebyggande på individnivå potentiellt kan användas för att minska negativa hälsoeffekter av … Läs merB-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

Satsning på epigenetik ska bekämpa diabetes

Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes. Charlotte Ling, verksam vid Lunds universitets Diabetescentrum, är en pionjär inom epigenetik och diabetes och hennes forskning har fått … Läs merSatsning på epigenetik ska bekämpa diabetes

Ärftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med ADHD oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Därför är det viktigt att ADHD behandlas tidigt och att insatser sätts in för att förebygga att individen utvecklar dessa tillstånd senare i livet. I en avhandling från Lunds universitet visas att funktionsnedsättningen ADHD (eng. attention deficit … Läs merÄrftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Nyupptäckt gen kan förklara samband mellan fetma och bipolärt beteende

En ny studie av forskare vid Uppsala universitet beskriver upptäckten av en ny gen som kan förklara hur fetma och bipolärt beteende kan ha en gemensam molekylär och genetisk förklaring. Studien publiceras i tidskriften PLOS Genetics. Det finns omfattande epidemiologiska och fysiologiska kopplingar mellan fetma och beteenden som är relaterade till bipolär sjukdom. Det har … Läs merNyupptäckt gen kan förklara samband mellan fetma och bipolärt beteende

Kvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Kvinnor som bär på en särskild Alzheimer-relaterad gen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan underlätta tidig diagnos och behandling av demenssjukdomen. Den aktuella forskningen kommer från Göteborgs universitets nya Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, och bygger på data från den kända Kvinnoundersökningen där … Läs merKvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

”Fetmagenen” FTO kopplad till förändrad hormonbalans som får oss att äta mer

Personer som bär på genen FTO löper större risk än andra att drabbas av fetma. Forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet har nu identifierat några av de mekanismer som gör att bärare av genen går upp i vikt.  En ny studie visar att en vanlig variant av FTO påverkar halterna av hormonerna leptin och … Läs mer”Fetmagenen” FTO kopplad till förändrad hormonbalans som får oss att äta mer