​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

nflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning. Det visar Geena Paramel Varghese i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap, vars resultat på sikt kan leda till nya direktverkande mediciner. Under de senaste 20 åren har man förstått att inflammation spelar en betydelsefull roll vid åderförfettning, ateroskleros. Åderförfettning är en långsam process som börjar … Läs mer​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

Högre BMI är inte kopplat till större risk för hjärtinfarkt och död enligt tvillingstudie

En studie med 4 046 genetiskt identiska tvillingpar med olika mängd kroppsfett, visar att tvillingar med högre Body Mass Index (BMI), som ett mått på fetma, inte har högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och död. I studien, som är gjord av forskare vid Umeå universitet, visade sig ett högre BMI däremot vara förenligt med … Läs merHögre BMI är inte kopplat till större risk för hjärtinfarkt och död enligt tvillingstudie

Unga med diabetes typ 1 har kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt

Yngre personer med typ 1 diabetes löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt. Det visar en ny studie av professor Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin, som publiceras i Lancet Diabetes & Endocrinology. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtats funktion är störd på ett sätt som ofta kräver sjukhusvård. Det drabbar nästan … Läs merUnga med diabetes typ 1 har kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt

Kroppseget protein håller blodkärlen rena

Nya forskningsrön visar att vi har en medfödd mekanism som ser till att våra blodkärl inte kalkar igen redan från livets början. Det är proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin, ett naturligt och kroppseget protein som gör jobbet. Bakom upptäckten står en forskargrupp ledd av Bo Åkerström, professor vid Lunds universitet. – Åderförkalkning orsakas till stor del av … Läs merKroppseget protein håller blodkärlen rena

Nyupptäckt mekanism för sänkta blodfetter

Ett nyupptäckt mekanism som påverkar nedbrytningen av triglycerider i blodet kan förklara varför vissa personer har mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än andra. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet. Vid kroppens omsättning av blodfetter hämmas ett enzym som heter lipoproteinlipas av ett protein som heter apolipoprotein C-III, vilket leder till förhöjda nivåer av … Läs merNyupptäckt mekanism för sänkta blodfetter

Otränade och smala män har bättre skydd mot hjärtinfarkt än tränade och feta

God kondition i tonåren kan minska risken för hjärtinfarkt senare i livet. Samtidigt har män som är vältränade och feta i tonåren högre risk att drabbas av hjärtinfarkt än män som är otränade och smala. Det visar en grupp Umeåforskare i en studie som publiceras i tidskriften European Heart Journal.   I studien har Gabriel … Läs merOtränade och smala män har bättre skydd mot hjärtinfarkt än tränade och feta