Val av diet oviktig

  Ny koststudie: Val av diet oviktigt – minskat energiintag och kompetent rådgivning ger viktminskning Fler dietister behövs för att möta överviktigas individuella behov Idag publiceras en stor och välgjord studie i New England Journal of Medicine* som pekar mot att valet av diet har underordnad betydelse för att nå effekt i behandling av övervikt … Läs merVal av diet oviktig

Utan brunfett blir man fet

Att vår kroppsvikt kan regleras av en kamp mellan den fettförbrännande brunfettvävnaden och den fettsparande vittfettvävnaden har varit en tanke som länge har diskuterats bland metabolismforskare. Men fram tills nu har inga direkta bevis för detta funnits. I en artikel som publicerades i den världsledande tidsskriften Cell Metabolism (4/2), har forskare vid Stockholms universitet för … Läs merUtan brunfett blir man fet