Nya råd för äldreomsorgens måltider

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att … Läs merNya råd för äldreomsorgens måltider

4,4 miljoner om hur lärare pratar om kropp, vikt och hälsa

Hur påverkar debatten om den så kallade fetmaepidemin lärare och elever i idrott och hälsa. Forskare vid Örebro universitet, Högskolan Väst och Göteborgs universitet har fått 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur lärare förhåller sig till kropp, vikt och hälsa. ”Fetmaepidemin” eller ”fetmakrisen” genomsyrar både forskning och offentlig debatt om hälsa. Skolan … Läs mer4,4 miljoner om hur lärare pratar om kropp, vikt och hälsa

Fet mat kan leda till undernäring hos äldre

Ett högt energiintag från fett i maten under medelåldern samt i äldre åldrar kan leda till framtida risk för undernäring. Det visar resultat från en avhandling av Lisa Söderström vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Studien visar att ju högre andel fett som ingår i … Läs merFet mat kan leda till undernäring hos äldre

Genomslag dröjer för fysisk aktivitet på recept – läkare pekar på låg status och otydlighet

Fysisk aktivitet på recept ökar, men inte så snabbt som många hoppats på. En ny avhandling från Lunds universitet visar på flera reservationer från läkare som kan förklara den uteblivna succén. Trots att den fysiska inaktiviteten kostar samhållet sex miljarder om året och att endast 40 procent av alla i åldern 18-64 år motionerar regelbundet, … Läs merGenomslag dröjer för fysisk aktivitet på recept – läkare pekar på låg status och otydlighet

D-vitaminbrist vanligt vid KOL

En studie på 98 patienter med lungsjukdomen KOL visar att över hälften av patienterna hade för låga halter av D-vitamin i blodet, och att var tionde hade utvecklat D-vitaminbrist. Forskare vid Sahlgrenska akademin föreslår nu att vården inför rutinmässiga D-vitaminkontroller för KOL-patienter. I den aktuella studien undersöktes både D-vitaminhalterna i blodet och kostintaget. Totalt deltog … Läs merD-vitaminbrist vanligt vid KOL

Kostintaget normaliseras efter gastric bypass-operation

En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att en så kallad gastric bypass-operation på flera sätt hjälper en överviktig till ett ätande som främjar viktminskning. – Efter operationen ses stora förändringar av livsmedelsval och ätbeteende som liknar de vi ser hos en frisk normalviktig kontrollgrupp, säger doktoranden Anna Laurenius. I sin avhandling från Sahlgrenska akademin, Göteborgs … Läs merKostintaget normaliseras efter gastric bypass-operation