Nu finns råd om Bra Mat till Gravida och Ammande på sex språk

Nu finns översättningar av Livsmedelsverkets broschyrer Råd om mat till dig som är gravid och Råd om mat till dig som ammar. Broschyrerna är översatta till sex olika språk:  arabiska bosniska/kroatiska/serbiska engelska somaliska sorani (sydkurdiska) spanska Tanken är att de översatta texterna ska delas ut tillsammans med de svenska broschyrerna. – Vi hoppas att översättningarna av råden ska … Läs merNu finns råd om Bra Mat till Gravida och Ammande på sex språk

Unik metod för behandling av övervikt och fetma hos unga

Ny behandlingsmetod ger goda resultat bland överviktiga barn. Familjeterapi ger ökat självförtroende, bättre självkänsla och goda viktresultat även på lång sikt. Paulina Nowicka, som är legitimerad dietist och familjeterapeut, har i sitt arbete mött ett hundratal överviktiga barn och deras föräldrar. Familjeterapin handlar inte enbart om vikt, utan även om relationer, självkänsla och fysisk och … Läs merUnik metod för behandling av övervikt och fetma hos unga