Ensam och långvarig kamp för personer med svår fetma

Flertalet personer med svår fetma för en ensam och långvarig kamp mot sina kilon. I en studie, som spänner över tio år, uppger 83 procent att de hela tiden anstränger sig för att gå ner i vikt eller undvika viktuppgång. – Studien visar att personer med svår fetma ständigt försöker minska eller kontrollera sin vikt … Läs merEnsam och långvarig kamp för personer med svår fetma

Uppdrag för mer kunskap om både ätstörningar och ADHD

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring två grupper. Det handlar dels om vård av personer med ätstörningar, dels konsekvenser för vuxna med diagnosen ADHD i samband med exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet. – Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta … Läs merUppdrag för mer kunskap om både ätstörningar och ADHD

Självmordstankar hos fetmaopererade ungdomar med hetsätningsproblematik

En ny studie vid Lunds universitet visar att problem med hetsätning kraftigt minskar efter gastrisk bypass- operation. Men svårigheter verkar dock kunna kvarstå. En av tre ungdomar med hetsätningsproblematik före fetmaoperation uppgav att de hade självmordstankar vid uppföljningen två år efter operationen. 82 ungdomar undersöktes före, ett år efter och två år efter att de … Läs merSjälvmordstankar hos fetmaopererade ungdomar med hetsätningsproblematik

Förändrade parrelationer vanligare efter fetmakirurgi

Ensamstående personer som genomgår fetmakirurgi har ökade chanser att träffa en ny livskamrat. Samtidigt är det något vanligare att ett befintligt förhållande tar slut för den som opereras mot fetma, visar en studie publicerad i tidskriften JAMA Surgery. – Vi har tidigare studerat medicinska hälsovinster av fetmakirurgi, men den nya studien visar att även andra … Läs merFörändrade parrelationer vanligare efter fetmakirurgi

Självvald inläggning ger ökat inflytande för ätstörningspatienter

Möjligheten att själv kunna lägga in sig för heldygnsvård stärker patienternas delaktighet och ökar deras eget ansvarstagande. Det visar en färsk rapport från Stockholms centrum för ätstörningar. I augusti 2014 började Stockholms centrum för ätstörningar, som första vårdinrättning i Sverige, att erbjuda självvald inläggning som en del av ett större pilotprojekt inom psykiatrin i Stockholms … Läs merSjälvvald inläggning ger ökat inflytande för ätstörningspatienter

Ärftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med ADHD oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Därför är det viktigt att ADHD behandlas tidigt och att insatser sätts in för att förebygga att individen utvecklar dessa tillstånd senare i livet. I en avhandling från Lunds universitet visas att funktionsnedsättningen ADHD (eng. attention deficit … Läs merÄrftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende