Nya nordiska näringsrekommendationer 2022 – delta i arbetet

Nu inbjuds experter i och utanför Norden att delta i ett öppet samarbete om att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna till 2022 års utgåva. Rekommendationerna ligger till grund för de nordiska ländernas näringspolitik och nationella kostråd. Du kan komma med förslag på teman och näringsämnen där det behövs ny genomgång av litteraturen, men också ansöka om att bli utsedd till vetenskaplig expert eller lämna kommentarer under projektets gång.
Kontaktinformation
Elisabet Skylare
Telefon: +45 2171 7127
E-mail: elisky@norden.org

NORDISKA MINISTERRÅDET