Ny Sifoundersökning: Låg tilltro till jämlik vård i Sverige

Färre än hälften av svenskarna, 46 procent, anser att vården i Sverige är jämlik. Det visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Om regeringen ska lyckas infria målet om att utplåna hälsoklyftorna i Sverige krävs nu en ökad satsning för att landets socioekonomiskt svaga grupper ska få bättre vård. – Generellt kan vi … Läs merNy Sifoundersökning: Låg tilltro till jämlik vård i Sverige

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande

Idag meddelar samtliga förtroendevalda medlemmar av Karolinska Universitetssjukhusets styrelse att de med omedelbar verkan ställer sina platser till förfogande. – Det viktigaste för oss är Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet och framgång. Vi vill undvika att en debatt kring styrelsen och dess arbete blir en distraktion och ett hinder för det fortsatta arbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, säger … Läs merStyrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande