Problem när hållbar utveckling ska genomsyra hem- och konsumentkunskapen

I Sverige har skolämnet hem- och konsumentkunskap av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten lyfts fram som en viktig aktör i utbildning för hållbar matkonsumtion. Men brister i skolledningarnas förståelse för både ämnets behov och potentiella kunskapsbidrag reducerar möjligheten att agera som en viktig aktör för hållbar matkonsumtion. Det framgår av en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet. Sedan läroplansrevideringen … Läs merProblem när hållbar utveckling ska genomsyra hem- och konsumentkunskapen

Umeå universitet ordnar prov för utländska dietister

Snart ska dietister med examen från andra länder kunna genomgå ett prov för att få svensk yrkeslegitimation och därmed få arbeta i Sverige. Det är Umeå universitet som har fått uppdraget att som enda svenska lärosäte genomföra kunskapsproven för utländska dietister. – Den som går till en dietiskt ska kunna känna sig helt trygg med … Läs merUmeå universitet ordnar prov för utländska dietister

Lördag med aktiviteter och information kring astma och allergi

Karolinska Institutet och Astma och Allergiförbundet bjuder in media till föreläsningar och aktiviteter under Allergidagen den 13 april. Var tredje svensk drabbas av allergi i någon form. Med föreläsningar och aktiviteter syftar allergidagen till att ge kunskap och ökad förståelse för vad allergi är och hur vi kan göra det bättre för dem som lider … Läs merLördag med aktiviteter och information kring astma och allergi