Rädsla för repressalier hos var tredje akademiker

Var tredje akademiker anser att det råder en tystnadskultur på deras arbetsplats. Det visar en undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco. Den fjärde Sacopodden handlar om faran med tystnadskulturer i forskningsvärlden. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden för ett demokratiskt samhälle. Som anställd kan det dock finnas en rädsla för repressalier … Läs merRädsla för repressalier hos var tredje akademiker

Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning. Livsmedelsverket har med hjälp av TNS-SIFO undersökt hur primärvården arbetar med rådgivning kring matvanor. Resultatet visar att en stor majoritet av vårdpersonalen tycker … Läs merVårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

Umeå universitet ordnar prov för utländska dietister

Snart ska dietister med examen från andra länder kunna genomgå ett prov för att få svensk yrkeslegitimation och därmed få arbeta i Sverige. Det är Umeå universitet som har fått uppdraget att som enda svenska lärosäte genomföra kunskapsproven för utländska dietister. – Den som går till en dietiskt ska kunna känna sig helt trygg med … Läs merUmeå universitet ordnar prov för utländska dietister

Regionpolitiker i VGR eniga: ”Det behövs fler dietister!”

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska insatser för att förebygga och behandla livsstilsrelaterade sjukdomar göras främst via patientcentrerade samtal kring hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Förutsättningarna för olika regioner och kommuner varierar stort och för att skapa en mer jämlik och rimlig tillgång till dietistkompetens krävs betydligt fler tjänster i primärvården. Som en del i … Läs merRegionpolitiker i VGR eniga: ”Det behövs fler dietister!”