SWESPEN:s Nutritionsdag 2019

Datum: 2019-10-22

Tid: 09:00-16:00

Plats: Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Studiedag

Välkommen till den 17:e Nutritionsdagen som samarrangeras av SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism), Dietisternas Riksförbund, Svensk Sjuksköterskeförening och Svensk Förening för Klinisk Nutrition. Ladda ner program här