Om Dietistaktuellt

Dietistaktuellt är organ för Sveriges kliniska dietister och utges av Dietisternas Riksförbund DRF i samarbete med STODAB. Tidskriften utkommer sex gånger per år och har en TS-registrerad upplaga om 5.900 ex

Dietistaktuellt fokuserar i huvudsak på aktuella ämnen inom området kost, nutrition och hälsa ofta med kritiska glasögon. Tidningen publicerar bland annat:

  • Nya forskningsrön inom kost, nutrition, hälsa och medicin
  • Avhandlingar och examensarbeten, i helhet eller som sammanfattning
  • Rapporter från symposier och konferenser världen över
  • Arbetsplatsreportage
  • Politik och trender som rör kost och hälsa

Ett referensråd är knutet till Dietistaktuellt.