Om Dietistaktuellt

Dietistaktuellt har utgivits av Dietisternas Riksförbund DRF i samarbete med produktionsbolaget STODAB fram till nummer 6/2019. Tidskriften har utkommit med sex utgåvor per år och under de senaste åren haft en TS-registrerad upplaga om ca 6.000 exemplar per nummer.

Tidskriften har i huvudsak fokuserat på aktuella ämnen inom området kost, nutrition och hälsa ofta med kritiska glasögon. Olika avdelningar har varit:

  • Nya forskningsrön inom kost, nutrition, hälsa och medicin
  • Avhandlingar och examensarbeten, i helhet eller som sammanfattning
  • Rapporter från symposier och konferenser världen över
  • Arbetsplatsreportage
  • Politik och trender som rör kost och hälsa

Det referensråd som var knutet knutet till Dietistaktuellt upplöstes hösten 2019.