Dietistens roll

Kostens betydelse för hur vi mår har under senare år fått en dramatiskt ökad uppmärksamhet. Ett informationsvakuum har uppstått, vilket haft som konsekvens att självutnämnda hälsoprofeter givits utrymme i massmedia och har ibland spridit rent skadlig information. Parallellt med detta har mängder av livsmedel med förment hälsobringade effekter bokstavligen exploderat i våra matvarubutiker.

Dietisten har därmed som vetenskapligt skolad inom området kost och hälsa en uppgift att påvisa orimligheter och samtidigt presentera fakta för patienter och allmänhet. Dietistaktuellt har som sitt ansvar att hjälpa dietisten i detta arbete genom att bl a publicera nya rön och referera aktuell debatt.