Referensråd

Referensrådets primära uppgift är att granska kliniska manus, men skall även komma med idéer och artikeluppslag, samt hjälpa till med ackvisition av artiklar. Gruppen består av dietisterna Elisabet Rothenberg och Kajsa Asp. Rådet sammankallas två gånger per år.

Elisabet Rothenberg
Examen: Göteborg, 1983. Nuvarande tjänst: Chefdietist vid sekt f klinisk nutrition Sahlgrenska sjukhuset Bakgrund: uppvuxen i Malmö, bosatt i Göteborg sedan 20 år. Specialområde: Geriatrisk nutrition i synnerhet men i övrigt hur klinisk nutriton som specialité skall kunna utvecklas och förbättras.

Kajsa Asp
Kajsa arbetar sedan januari 2006 som konsult inom kost- och hälsofrågor. Uppdragen är mycket varierande, allt ifrån rådgivning till livsmedelsproducenter till textproduktion, till exempel till tidningar, broschyrer och annonser, föreläsningar och personlig rådgivning. Sedan oktober 2007 är Kajsa informatör för Dietisternas Riksförbund, DRF, och ansvarar bland annat för förbundets mediabevakning. Kajsa tog sin dietistexamen 1994.