Malin Skinnars Josefsson försvarar i dag sin avhandling: Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care

Avhandlingen fullständiga namn: ”Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care The Progress of National Actions and their Local Interpretations” Disputationen äger rum kl 13.15 i sal A1:111a på BMC, Husargatan 3, Uppsala. Opponent:  Docent Anne Marie Beck från Metropol, Köpenhamn Avhandlingen finns att ladda ned här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1197748/FULLTEXT01.pdf

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat

Ett nytt nationellt kunskapscentrum ska ge bättre livskvalitet för människor med matallergi och överkänslighet för mat. Men det ska också främja forskning på området och stärka Sveriges konkurrenskraft inom livsmedelsindustrin. På torsdag den 7 juni går startskottet för projektet Bra mat för alla som blir grunden för kunskapscentret. Då träffas en referensgrupp bestående av en rad aktörer som på … Läs merForskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat

Självmordstankar hos fetmaopererade ungdomar med hetsätningsproblematik

En ny studie vid Lunds universitet visar att problem med hetsätning kraftigt minskar efter gastrisk bypass- operation. Men svårigheter verkar dock kunna kvarstå. En av tre ungdomar med hetsätningsproblematik före fetmaoperation uppgav att de hade självmordstankar vid uppföljningen två år efter operationen. 82 ungdomar undersöktes före, ett år efter och två år efter att de … Läs merSjälvmordstankar hos fetmaopererade ungdomar med hetsätningsproblematik

Uppdaterade råd från WCRF om mat, fysisk aktivitet och cancer (Livsmedelsverket berättar)

World Cancer Research Fund, WCRF, har uppdaterat sina rekommendationer för att förebygga cancer. Det viktigaste rådet är precis som tidigare att hålla en hälsosam vikt. – Det är en kvalitetskontroll för oss att se att WCRF:s rekommendationer ligger i linje med Livsmedelsverkets råd som syftar till att minska risken för cancer och andra livsstilssjukdomar, säger … Läs merUppdaterade råd från WCRF om mat, fysisk aktivitet och cancer (Livsmedelsverket berättar)

Stora skillnader i ungdomars matvanor

Ungdomars matvanor oroar – det gäller särskilt socioekonomiskt utsatta grupper. Matvanorna riskerar att leda till ohälsa på sikt. Generellt äter de flesta ungdomar för lite frukt och grönt, för mycket rött kött och chark och för mycket godis, glass, kakor, snacks och läsk. Var femte har övervikt eller fetma. Det visar en ny nationell matvaneundersökning … Läs merStora skillnader i ungdomars matvanor

Nya råd för äldreomsorgens måltider

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att … Läs merNya råd för äldreomsorgens måltider