IBS-tarm reagerar annorlunda på bakterier

Tarmslemhinnan från personer med tarmsjukdomen IBS är mer genomsläpplig för bakterier än frisk tarm, enligt en ny studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology, är den första som gjorts på IBS med levande bakterier. IBS, en förkortning av engelskans irritable bowel syndrome, är en störning i tarmens funktion. … Läs merIBS-tarm reagerar annorlunda på bakterier

Genterapi som skyddar mot viktökning och insulinresistens hos möss

Viktuppgången uteblev, trots större energiintag, och insulinkänsligheten ökade. Det är resultat av försök på möss som via genterapi getts förhöjda nivåer av proteinet BMP4 i en studie vid Sahlgrenska akademin, publicerad i Cell Reports. – Genom att öka BMP4 så kan vi öka förbränningen, men detta ser vi bara hos initialt smala möss. Tjocka möss … Läs merGenterapi som skyddar mot viktökning och insulinresistens hos möss

Patienter med typ 2-diabetes som diagnosticeras genom screening har bättre överlevnad

En studie på över 140 000 personer i Västerbotten, inklusive 9 666 diabetesfall, visar att patienter med typ 2-diabetes vars sjukdom upptäckts genom screening får sin diagnos i genomsnitt 4,6 år tidigare än patienter som upptäcks i sjukvården. Patienter som diagnosticerats genom screening har också bättre överlevnad samt lägre risk för hjärtkärl-, njur- och ögonsjukdomar. … Läs merPatienter med typ 2-diabetes som diagnosticeras genom screening har bättre överlevnad

Screening ska hitta barn som riskerar undernäring

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring. Även barn riskerar att försämras i sin nutritionsstatus under vårdtiden. Som ett av få sjukhus i landet har Akademiska barnsjukhuset infört nutritionsscreening för att upptäcka risk för undernäring. – Med systematisk nutritionsscreening av alla barn som läggs in för vård … Läs merScreening ska hitta barn som riskerar undernäring

Enkel sockerart kan förutsäga risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

En ny studie visar att höga nivåer av mannos, en enkel sockerart som finns i många naturliga polysackarider, kan förutsäga risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och  progression av diabetisk njursjukdom. – Vi kan mäta mannos i blodet och identifiera om människor har en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och diabetisk … Läs merEnkel sockerart kan förutsäga risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS

Fetma och nedsatt insulinkänslighet är vanligt vid polycystiskt ovariesyndrom, så kallad PCOS, som drabbar mer än var tionde kvinna i fertil ålder. Ny forskning som bygger på djurstudier visar nu att hormonet adiponektin, som frisätts från fettväv, kan skydda mot dessa förändringar. – Det här skulle kunna bli en framtida behandling för de metabola störningarna … Läs merHormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS