Stor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Pojkar vars kroppsmasseindex (BMI) stiger mycket under puberteten löper ökad risk för stroke senare i livet. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin på över 37 000 individer. – Vår studie visar att BMI-förändring under puberteten utgör en oberoende riskfaktor för stroke. BMI vid åtta års ålder är däremot inte kopplat till någon riskökning, säger Jenny … Läs merStor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Broccoli i fokus när ny substans mot diabetes identifierats

Forskare har identifierat en antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – som en ny antidiabetisk substans. En patientstudie visar på signifikant lägre blodsockernivåer hos deltagare som åt broccoliextrakt med höga halter av sulforafan. – Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi … Läs merBroccoli i fokus när ny substans mot diabetes identifierats

Nyupptäckt sjukdomsmekanism för typ 2-diabetes

Nu presenteras en nyupptäckt mekanism bakom den minskade insulinproduktionen vid diabetes typ 2. I en artikel i Nature Communications beskriver forskare vid Sahlgrenska akademin hur insulinproducerande celler backar i sin utveckling, blir omogna, och inte fungerar som de ska. Ett fynd som öppnar för nya kliniska behandlingar.  – Om man kan påverka på cellnivå, och … Läs merNyupptäckt sjukdomsmekanism för typ 2-diabetes

Tedrickande kan leda till epigenetiska förändringar hos kvinnor

Epigenetiska förändringar är kemiska modifieringar av DNA:t som slår av eller på våra gener. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskare att tedrickande hos kvinnor leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics. Idag vet vi att den … Läs merTedrickande kan leda till epigenetiska förändringar hos kvinnor

Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin

Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet i Girona indikerar att den kliniska effekten – stabilare blodsocker – uppnås via påverkan på tarmfloran. – Det är fascinerande att det inte är helt klarlagt hur metformin fungerar, trots att det använts kliniskt i 60 … Läs merTarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin