Unik satsning på vård för barn med ätstörningar

Ätstörningar kryper neråt i åldrarna. Nu gör Sahlgrenska Universitetssjukhuset en unik satsning på ätstörningsspecialiserad dag- och hembaserad vård för barn under 16 år. Varje år registreras 150 nybesök på Anorexi och Bulimimottagningen i Göteborg. Hittills har majoriteten av patienterna varit tonåringar och unga vuxna mellan 16 och 25 år. Men ätstörningar drabbar allt yngre barn … Läs merUnik satsning på vård för barn med ätstörningar

B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS. Studien visar hur förebyggande på individnivå potentiellt kan användas för att minska negativa hälsoeffekter av … Läs merB-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

Tid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

Ett år av återkommande dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation för de äldre, bland annat avseende dukning, servering, ljudnivå och social interaktion mellan personal och brukare. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Hos vissa av de äldre som bodde på de aktuella äldreboendena påverkades minnesförmågan positivt. I ett … Läs merTid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

nflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning. Det visar Geena Paramel Varghese i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap, vars resultat på sikt kan leda till nya direktverkande mediciner. Under de senaste 20 åren har man förstått att inflammation spelar en betydelsefull roll vid åderförfettning, ateroskleros. Åderförfettning är en långsam process som börjar … Läs mer​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

Skolmatsalen som laborationssal

Schemalägg skollunchen och använd matsalen som laborationssal. – Om vi låter barnen vara med kan vi väcka engagemang för mat, miljö och klimat och sätta komplexa frågor som klimatkris och biologisk mångfald i sitt sammanhang, menar Johanna Björklund, forskare i miljövetenskap. Att forskning ska leda till förändring tycker Ida Schoultz och Johanna Björklund är självklart. … Läs merSkolmatsalen som laborationssal

Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning. Livsmedelsverket har med hjälp av TNS-SIFO undersökt hur primärvården arbetar med rådgivning kring matvanor. Resultatet visar att en stor majoritet av vårdpersonalen tycker … Läs merVårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar