1 av 3 cancerfall kan förebyggas

Antalet cancerfall i Sverige fortsätter att öka men hälsosamma levnadsvanor minskar risken att drabbas. Mer frukt och grönt, fibrer och fysisk aktivitet och en minskad mängd charkprodukter rött kött, sötade drycker, alkohol och kaloririka livsmedel sänker cancerrisken med ca 30 procent. World Cancer Research Fund (WCRF) har under decennier samlat aktuell forskning om samband mellan … Läs mer1 av 3 cancerfall kan förebyggas

UN General Assembly proclaims Decade of Action on Nutrition

1 April 2016, New York – The United Nations General Assembly today proclaimed a UN Decade of Action on Nutrition that will run from 2016 to 2025. FAO welcomed the decision, calling it a major step towards mobilising action around reducing hunger and improving nutrition around the world. Today, nearly 800 million people remain chronically … Läs merUN General Assembly proclaims Decade of Action on Nutrition

Orsaker till komplikationer vid överviktsoperationer kartlagda

Forskare Erik Stenberg vid Region Örebro län visar i sin avhandling att patientrelaterade faktorer såsom vikt, kön och sjukdomar är av mindre betydelse i förhållande till andra faktorer vid överviktsoperationers resultat. Mer viktigt tycks vara vad som händer på operationen och under tiden omkring. Välkontrollerade blodsockernivåer och hur tarmen försluts är av större betydelse för ett … Läs merOrsaker till komplikationer vid överviktsoperationer kartlagda

Risk för både kvinna och barn vid överflödig viktuppgång under graviditet

I västvärlden är det vanligt att kvinnor går upp för mycket i vikt under sin graviditet, vilket kan ge en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Risken för framtida övervikt hos mor och barn kan också öka. Forskare Ann-Kristin Rönnberg vid Region Örebro län visar i sin avhandling att det går att minska … Läs merRisk för både kvinna och barn vid överflödig viktuppgång under graviditet

Så viktig är ärftligheten för prostatacancer

Män med bröder som haft prostatacancer har en dubbelt så hög risk att själva få diagnosen och nästan dubbelt så hög risk för en allvarlig form jämfört med normalbefolkningen. För första gången har forskare vid Umeå och Lunds universitet beräknat de absoluta riskerna att drabbas av olika former av prostatacancer hos män med sjukdomen i … Läs merSå viktig är ärftligheten för prostatacancer

Ärftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med ADHD oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Därför är det viktigt att ADHD behandlas tidigt och att insatser sätts in för att förebygga att individen utvecklar dessa tillstånd senare i livet. I en avhandling från Lunds universitet visas att funktionsnedsättningen ADHD (eng. attention deficit … Läs merÄrftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende