​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

Kraftig övervikt och fetma ökar inte bara risken för sömnapné. Det förvärrar även besvären vid astma och försvårar behandlingen. En studie på Akademiska sjukhuset visar dessutom att allt fler patienter med fetma har problem med andningen under sömnen, så kallad underventilering, och behöver hemrespirator nattetid. Man har också visat att kvinnor oftare får försenad diagnos … Läs mer​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

Årets dietist kämpar för de mest sköra äldre

Utmärkelsen Årets dietist 2015 tillkännagavs på Dietisternas riksförbunds årsmöte den 13 mars. Josephine Garpsäter, verksam som nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad, utses till Årets dietist för sitt engagemang för att höja kompetensnivån kring nutrition inom äldreomsorgen, för arbetet hon bedrivit för ökat antal dietisttjänster i Stockholms län, och för hennes roll som kollega och mentor. … Läs merÅrets dietist kämpar för de mest sköra äldre

Minska aptiten och håll blodsockret nere med korn

Forskning vid Lunds universitet visar att bröd baserat på kornkärnor ger goda och snabba effekter på hälsan. Hemligheten ligger i den speciella kostfiberblandningen i kornkärnor som hjälper till att minska aptiten och reglera blodsockret såväl som att minska risken för både diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. – Det är förvånande men mycket lovande … Läs merMinska aptiten och håll blodsockret nere med korn

Probiotika halverar risken för autoimmunt angrepp

Autoantikropparna är ett tecken på att kroppens immunförsvar börjat angripa de egna insulinproducerande betacellerna. Fullföljs angreppet insjuknar barnet i typ 1 diabetes. Forskarna kan följa utvecklingen men inte stoppa den. Nu visar en internationell studie att ­­­­om barn med hög genetisk risk för typ 1 diabetes får probiotika under de första 27 dagarna i livet, … Läs merProbiotika halverar risken för autoimmunt angrepp

Fet mat kan leda till undernäring hos äldre

Ett högt energiintag från fett i maten under medelåldern samt i äldre åldrar kan leda till framtida risk för undernäring. Det visar resultat från en avhandling av Lisa Söderström vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Studien visar att ju högre andel fett som ingår i … Läs merFet mat kan leda till undernäring hos äldre

Avhandling: Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet

Syftet med Gustav Olssons avhandling ”Studies of physical activity in the Swedish population” är att studeravuxna svenskars fysiska aktivitet, kondition, hälsa och livsstil. En enkät för att mäta olika nivåer av fysisk aktivitet utvärderades och dessutom utvärderades om självskattad livskvalitet förändrades hos överviktiga män och kvinnor i åldern 67-68 år om de fick Fysisk aktivitet … Läs merAvhandling: Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet