Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016. – Undernäring riskerar att både påverka resultaten av behandlingar och förlänga vårdtiden. Orsaken kan vara sjukdomsrelaterad … Läs merHandlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Kvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Kvinnor som bär på en särskild Alzheimer-relaterad gen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan underlätta tidig diagnos och behandling av demenssjukdomen. Den aktuella forskningen kommer från Göteborgs universitets nya Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, och bygger på data från den kända Kvinnoundersökningen där … Läs merKvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Fler dietister behövs för att minska fetmaepidemi: World Obesity Day 11 oktober

Fetma orsakar mer sjukdom och fler dödsfall än vad brist på mat gör – i Sverige såväl som globalt.Under de senaste fem åren har andelen vuxna med fetma ökat med nära 30 procent och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer var fjärde svensk att lida av fetma år 2030. Den 11 oktober uppmärksammas fetma och hur den … Läs merFler dietister behövs för att minska fetmaepidemi: World Obesity Day 11 oktober

World Obesity Day 11 oktober: Diet och fetma tema för nästa Uppsala Health Summit

En av världens stora hälsoutmaningar är den ökande förekomsten av övervikt och fetma orsakad av fel diet. Styrgruppen för Uppsala Health Summit har beslutat att nästa års Uppsala Health Summit ska fokusera på detta aktuella område. Icke-smittsamma sjukdomar orsakade av felaktig kost och livsstil ökar lavinartat över världen, vilket uppmärksammas under World Obesity Day imorgon, … Läs merWorld Obesity Day 11 oktober: Diet och fetma tema för nästa Uppsala Health Summit

Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Martin Bergö. I januari 2014 visade forskare vid Sahlgrenska … Läs merAntioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Nytt genombrott i forskningen om sockerupptag

Forskare från Stockholms universitet har i internationellt samarbete nått ett genombrott i förståelsen av hur celler tar upp fruktos ur blodet. Kunskapen kan vara en framtida pusselbit till nya behandlingar av vissa former av cancer, övervikt och diabetes. Resultatet publiceras i en artikel i tidskriften Nature. Det handlar om hur fruktos, en de sockerarter vår … Läs merNytt genombrott i forskningen om sockerupptag