Vi äter bättre än forna tiders kungar

Matlagning blir allt mer komplicerat, i likhet med annan kultur. Den mat du äter till vardags är mer avancerad än vad kungar och adel åt förr, visar ny forskning från Stockholms universitet. Forskarna har jämfört nordeuropeiska kokböcker från de senaste 800 åren och kunnat konstatera att nutida recept är mer avancerade och mångfacetterade än recept … Läs merVi äter bättre än forna tiders kungar

Felaktig reglering av nervceller kan orsaka en livshotande allergiliknande reaktion

En stor del av jordens befolkning är allergiska mot ämnen i omgivningen till exempel pollen, födoämnen och insektsgift. För en del personer leder den allergiska reaktionen till ett livshotande tillstånd med en så kallad anafylaktisk chock. När ett allergiframkallande ämne kommer in i vår kropp detekteras det av antikroppar som sedan binder till immunceller. Dessa … Läs merFelaktig reglering av nervceller kan orsaka en livshotande allergiliknande reaktion

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016. – Undernäring riskerar att både påverka resultaten av behandlingar och förlänga vårdtiden. Orsaken kan vara sjukdomsrelaterad … Läs merHandlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Kvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Kvinnor som bär på en särskild Alzheimer-relaterad gen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan underlätta tidig diagnos och behandling av demenssjukdomen. Den aktuella forskningen kommer från Göteborgs universitets nya Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, och bygger på data från den kända Kvinnoundersökningen där … Läs merKvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Fler dietister behövs för att minska fetmaepidemi: World Obesity Day 11 oktober

Fetma orsakar mer sjukdom och fler dödsfall än vad brist på mat gör – i Sverige såväl som globalt.Under de senaste fem åren har andelen vuxna med fetma ökat med nära 30 procent och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer var fjärde svensk att lida av fetma år 2030. Den 11 oktober uppmärksammas fetma och hur den … Läs merFler dietister behövs för att minska fetmaepidemi: World Obesity Day 11 oktober

World Obesity Day 11 oktober: Diet och fetma tema för nästa Uppsala Health Summit

En av världens stora hälsoutmaningar är den ökande förekomsten av övervikt och fetma orsakad av fel diet. Styrgruppen för Uppsala Health Summit har beslutat att nästa års Uppsala Health Summit ska fokusera på detta aktuella område. Icke-smittsamma sjukdomar orsakade av felaktig kost och livsstil ökar lavinartat över världen, vilket uppmärksammas under World Obesity Day imorgon, … Läs merWorld Obesity Day 11 oktober: Diet och fetma tema för nästa Uppsala Health Summit