Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Martin Bergö. I januari 2014 visade forskare vid Sahlgrenska … Läs merAntioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Nytt genombrott i forskningen om sockerupptag

Forskare från Stockholms universitet har i internationellt samarbete nått ett genombrott i förståelsen av hur celler tar upp fruktos ur blodet. Kunskapen kan vara en framtida pusselbit till nya behandlingar av vissa former av cancer, övervikt och diabetes. Resultatet publiceras i en artikel i tidskriften Nature. Det handlar om hur fruktos, en de sockerarter vår … Läs merNytt genombrott i forskningen om sockerupptag

SLV-undersökning visar problem med arsenik i ris och risprodukter

En ny undersökning på Livsmedelsverket bekräftar att det finns arsenik i ris och risprodukter. De flesta i Sverige äter inte så mycket ris att det är en risk för hälsan. Men vuxna som äter ris varje dag får i sig mycket arsenik och bör försöka äta mindre. Om riset kokas med mycket vatten, som sedan … Läs merSLV-undersökning visar problem med arsenik i ris och risprodukter

Unga med diabetes typ 1 har kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt

Yngre personer med typ 1 diabetes löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt. Det visar en ny studie av professor Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin, som publiceras i Lancet Diabetes & Endocrinology. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtats funktion är störd på ett sätt som ofta kräver sjukhusvård. Det drabbar nästan … Läs merUnga med diabetes typ 1 har kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt

Säkrare vård och mer jämlik hälsa – om dietister inom MVC blir fler

En aktuell avhandling vid Umeå universitet visar att barnmorskor ofta känner sig ifrågasatta för att de inte håller sig uppdaterade kring kost. Istället för att låta barnmorskorna ansvara för alla frågor kring matvanor och hälsa för kvinnor i barnafödande ålder vore det mer effektivt och professionellt att arbeta i multidisciplinära team, menar Dietisternas riksförbund, DRF. … Läs merSäkrare vård och mer jämlik hälsa – om dietister inom MVC blir fler