Ätstörningar ska behandlas snarast möjligt

Tidig upptäckt och snabba åtgärder är av största vikt för att förhindra att barn och unga med ätstörning och viktnedgång utvecklar kroniska ätstörningar med de ökade risker som följer med dessa. Agneta Rosling, överläkare och barn- och ungdomsspecialist, visar i sin avhandling att tillfrisknandet kan påskyndas med rätt behandling utan att sjukhusvistelse blir nödvändig. Anorexia … Läs merÄtstörningar ska behandlas snarast möjligt

7:e EFAD-konferensen den 8 november 2013, Gardasjön, Italien

ESDN Specialist dietitians in Europe If you are a dietitian who is practicing in a specialist area of dietetics such as diabetes, obesity, public health, administration (food service) – hoping to in the future then read on!   In Europe there are many like you who want to share their knowledge and expertise to improve … Läs mer7:e EFAD-konferensen den 8 november 2013, Gardasjön, Italien

Olika typer av kostråd kan ha effekt vid fetma

Flera olika råd om ändrade matvanor kan leda till lägre vikt hos personer med fetma. Därför är det bra med ett brett utbud av kostråd. På kort sikt, sex månader, ger råd om lågkolhydratkost bättre effekt än lågfettkost. Långsiktigt märks inga skillnader mellan olika kostråd. Vi vet heller inte hur de olika kostråden påverkar hälsan … Läs merOlika typer av kostråd kan ha effekt vid fetma

Call for abstracts. Nationella ungdomsmottagningskonferensen 2014

Nu är det dags att anmäla föredrag och posters till den nationella ungdomsmottagningskonferensen 2014. Ungdomsmottagningskonferensen arrangeras den 2 – 4 april 2014 på Stockholm Waterfront Congress Center i Stockholm av Stockholms skolors ungdomsmottagning, SKUM. Tema för konferensen är: TILLSAMMANS i framtid och förändring Ungdomsmottagningskonferensen riktar sig till personal som arbetar med unga och unga-vuxna, företrädesvis … Läs merCall for abstracts. Nationella ungdomsmottagningskonferensen 2014

Läkarförbundet: ”Vården av sköra äldre måste bli bättre!”

Vården av sköra, äldre patienter behöver anpassas till deras faktiska behov. Det visar rapporten Varför kan inte doktorn komma? som i dag presenteras av Sveriges läkarförbund. Rapporten beskriver problem och föreslår förbättringar. Det handlar bland annat om att ge äldre och sköra patienter tillräckligt med tid hos doktorn. Bland annat måste uppföljningen av läkemedelsanvändning och … Läs merLäkarförbundet: ”Vården av sköra äldre måste bli bättre!”

Uppsalaledd studie ska förbättra vården vid akuta buksmärtor

Omvårdnaden av patienter som söker vård akut för buksmärtor och läggs in på kirurgisk vårdavdelning kan förbättras och patienterna bli mer delaktiga. En ny internationell forskningsstudie ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet syftar till att höja kvaliteten i vården göra informationen/dokumentationen säkrare. Studien finansieras med en miljon kronor från den statliga forskningsstiftelsen Forte (före … Läs merUppsalaledd studie ska förbättra vården vid akuta buksmärtor