Nya innovativa satsningar för minskad undernäring hos äldre

Sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda eller riskerar att bli det, enligt statistik från Senior Alert. Undernäringen leder bland annat till ett stort lidande, högre risk att få sjukdomar som kräver medicinering, trycksår, infektionssjukdomar och försämrad psykisk hälsa. Den kostar samhället drygt 11 miljarder kronor per år och då är inte kostnaderna för … Läs merNya innovativa satsningar för minskad undernäring hos äldre

Kostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

Likt patienter med Crohns sjukdom har äldre människor med magproblem en tarmbarriär som inte fungerar optimalt. Men kostfibrer kan stärka tarmbarriären och skulle på så sätt kunna motverka mag- tarmproblem. Det visar John-Peter Ganda Mall i sin avhandling i biomedicin vid Örebro universitet. Tarmbarriärens funktion kan liknas vid ett filter. Den ska skydda mot skadliga … Läs merKostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

Tarmfloran kan producera ämnen som bidrar till diabetes

Tarmfloran har en förmåga att påverka hur celler svarar på insulin, och kan på så sätt bidra till utvecklingen av diabetes typ 2, visar en studie publicerad i tidskriften Cell. Fynden påvisar en sjukdomseffekt som tidigare inte varit klarlagd. På senare år har tarmfloran associerats med många olika hälsoaspekter och sjukdomar. Det är dock bara … Läs merTarmfloran kan producera ämnen som bidrar till diabetes

Välkommen på konferens om matallergi

Swedish Nutrition Foundation (SNF) och matallergiprojektet Bra mat för alla bjuder in till konferens den 11 oktober i Stockholm. Konferensen samlar experter och aktörer inom samhällets sektorer från hela landet och diskuterar viktiga frågor relaterade till matallergi utifrån den senaste forskningen – från diagnostik och gränsvärden för allergener i livsmedel till nutrition och livskvalitet. – … Läs merVälkommen på konferens om matallergi

Överviktskirurgi kopplat till säkrare förlossning för mamman

Överviktiga mammor som förlorar vikt genom överviktskirurgi kan få en säkrare förlossning. De positiva effekterna är många, med bland annat färre kejsarsnitt, infektioner, bristningar och blödningar och färre som går över tiden eller drabbas av värksvaghet. Det visar en observationsstudie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i PLOS Medicine.   I dag är mer än var … Läs merÖverviktskirurgi kopplat till säkrare förlossning för mamman