Researchers Discover New Fat-Fighting Pathway

RESEARCHERS DISCOVER NEW FAT-FIGHTING PATHWAY April 1, 2009 — (BRONX, NY) — Researchers at Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University have discovered a process that controls the amount of fat that cells store for use as a back-up energy source. Disruption of this process allows cellular fat to accumulate─a key factor in age-related metabolic … Läs merResearchers Discover New Fat-Fighting Pathway

Årets Dietist – Stefan Pettersson, specialist inom Idrottsnutrition

Under DRF:s kongress i mars utsågs kost- och nutritionsexperten inom idrott, Stefan Pettersson, till Årets Dietist. Dietistaktuellt säger Grattis! till utnämningen, och ställer den obligatoriska frågan: ”Hur känns det?”: –  Det här vara lika roligt som det var oväntat, säger han. Det känns riktigt gott. Stefans väg till dietist har var tämligen rak. Som flitig … Läs merÅrets Dietist – Stefan Pettersson, specialist inom Idrottsnutrition

Hållbara matvanor inte dyrare

Det går att äta för en bättre hälsa och miljö och ändå få pengar över. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag. Beräkningar visar att hållbara matvanor är billigare för de allra flesta typkonsumenter.  En vanlig uppfattning är att hållbara matvanor är dyrare. Men det går att äta för bättre hälsa och miljö utan att … Läs merHållbara matvanor inte dyrare

Eating Soy Early in Life May Reduce Breast Cancer Among Asian Women

Asian-American women who ate higher amounts of soy during childhood had a 58 percent reduced risk of breast cancer, according to a study published in Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. ”Historically, breast cancer incidence rates have been four to seven times higher among white women in the … Läs merEating Soy Early in Life May Reduce Breast Cancer Among Asian Women

Hög stress i familjen ökar barns risk för fetma

Risken för fetma är två till tre gånger så stor för barn i familjer med hög stress jämfört med dem som växer upp i en mindre stressad miljö. Psykologisk stress kan vara en viktig faktor att studera i samband med fetmaepidemin, enligt en doktorsavhandling vid Linköpings universitet. I avhandlingen av kognitionsvetaren Felix-Sebastian Koch påvisas också … Läs merHög stress i familjen ökar barns risk för fetma