Röda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes

Skadliga effekter av ämnen som insöndras från röda blodkroppar kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras i två nya studier gjorda av forskare vid Karolinska Institutet. Det är känt att patienter med diabetes löper betydande risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Dessa orsakas av skador på blodkärl i flera … Läs merRöda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes

Ökad risk för hjärtmissbildningar hos barn till mammor med typ 1-diabetes

Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att få barn med hjärtmissbildning. Risken är störst för kvinnor med en hög blodsockernivå under den tidiga graviditeten. Det visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin som publiceras i BMJ. Att patienter med typ 1-diabetes drabbas av olika sorters komplikationer har sedan länge … Läs merÖkad risk för hjärtmissbildningar hos barn till mammor med typ 1-diabetes

Probiotika kan skydda skelettet hos äldre kvinnor

För första gången i världen visar nu forskare vid Sahlgrenska akademin att probiotika, alltså kosttillskott med hälsofrämjande bakterier, kan användas för att påverka människans skelett. Bland äldre kvinnor som fick probiotika halverades benförlusten jämfört med kvinnor som bara fick placebo. Forskningen öppnar för ett nytt sätt att förebygga frakturer hos äldre. Benskörhet, eller osteoporos, innebär … Läs merProbiotika kan skydda skelettet hos äldre kvinnor

Ensam och långvarig kamp för personer med svår fetma

Flertalet personer med svår fetma för en ensam och långvarig kamp mot sina kilon. I en studie, som spänner över tio år, uppger 83 procent att de hela tiden anstränger sig för att gå ner i vikt eller undvika viktuppgång. – Studien visar att personer med svår fetma ständigt försöker minska eller kontrollera sin vikt … Läs merEnsam och långvarig kamp för personer med svår fetma

​Bättre mat i äldrevården med kommunala kostvetare

Trots att både Livsmedelsverket och Socialstyrelsen de senaste åren har kommit med nya riktlinjer för mat inom äldreomsorgen, är det långt ifrån alla kommuner som rättar sig efter dem. Det är olika förutsättningar och ambitionsnivå som styr satsningarna. Bäst lyckas de kommuner som har kostvetare anställda. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. – … Läs mer​Bättre mat i äldrevården med kommunala kostvetare

Uppdrag för mer kunskap om både ätstörningar och ADHD

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring två grupper. Det handlar dels om vård av personer med ätstörningar, dels konsekvenser för vuxna med diagnosen ADHD i samband med exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet. – Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta … Läs merUppdrag för mer kunskap om både ätstörningar och ADHD