Skriv i Dietistaktuellt

Dietistaktuellt är en tidskrift av och för nordens kliniska dietister och näringsterapeuter, men riktar sig även till andra grupper med naturlig anknytning till nutrition och kostbehandling på en akademisk nivå.

Tidningen publicerar inkommet material från läsare i form av:

  • forskningsrapporter och uppsatser
  • sammanfattningar av föredrag, studiebesök och stipendierapporter
  • debattinlägg (Dietistforum)
  • läsarspalt (för reaktioner på och diskussion kring publicerade artiklar)
  • nyheter från referensgrupper och lokalföreningar
  • brev till redaktionen
  • bokrecensioner/-anmälningar
  • produktnyheter
  • kalendarieuppslag

Skriva manus

Eftersom Dietistaktuellt främst riktar sig till den egna kåren, prioriteras artiklarnas innehåll framför en exakt form; det viktigaste är att presentera det som för läsarna har ett substantiellt värde och som kan spegla vad som är aktuellt och intressant för målgruppen. För artiklar grundade på forskningsrapporter eller uppsatser, ser vi emellertid gärna att manuset äger den formella struktur som erfordras vid vetenskapligt publicistiska sammanhang. Det är därför av vikt att det för intresserade läsare skall vara möjligt att kunna ta del av ursprungsmaterialet som givetvis måste uppfylla de traditionella, vetenskapliga kriterierna. Referenser/källor bör helst finnas i anslutning till artikel.

Skrivanvisningar