Checklista

Innan du skickar manus till Dietistaktuellt

  1. Har materialet helt eller delvis blivit publicerat tidigare måste redaktionen informeras om detta.
  2. En kort bakgrundsbeskrivning samt ett färgfotografi av författaren får gärna medfölja manus.
  3. Adress, telefonnummer och eventuell e-postadress ska bifogas.
  4. Skicka via e-post. Redaktionen tar emot dokument skrivna i alla aktuella ordbehandlingsprogram för PC eller Macintosh. Ett dokument skrivet med ett ”udda” program bör sparas i RTF- eller ”endast text”-format. En pappersutskrift kan gärna skickas separat vilket underlättar kontrolläsningsmöjliggöra en jämförelse skall bifogas. Pappersutskriften skall vara identisk med den digitala versionen.
  5. Är flera författare involverade skall det framgå vem som är kontaktperson och hur denne kan nås.