Senaste numret

#4.19 Tema Allergi & celiaki

  • Eosinofil esofagit hos barn & ungdomar
  • samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftad
  • Spädbarn föreslås smaka all typ av mat under första året
  • Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet

 

Digitala nummer

Dietistaktuellt 2008 – 2016

Läsning av tidigare nummer i pdf-format.

Dietistaktuellt 2017 –

Arkivet uppdateras för tillfället och kommer så snart som möjligt.